Uchwała nr 82/12/2023

61

Uchwała nr 82/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2023 r.
w sprawie organizacji DMP Ekstraliga w roku 2024 przez DZSzach

Zarząd PZSzach postanowił o przyznaniu organizacji DMP Ekstraliga 2024 Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.