Uchwała nr 80/12/2023

36

Uchwała nr 80/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu MGOK Wieża Łagów (SK)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub MGOK Wieża Łagów (SK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.