Uchwała nr 79/12/2023

54

Uchwała nr 79/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia fundacji SKRA Częstochowa (SL)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja SKRA Częstochowa (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.