Uchwała nr 78/12/2023

56

Uchwała nr 78/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu KSzPW ENTROPIA (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KSz Politechniki Warszawskiej ENTROPIA (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.