Uchwała nr 73A/11/2023

32

Uchwała nr 73A/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 listopada 2023 r.
w sprawie usunięcia klubu SKS INEX Giżycko (WM)

Zarząd PZSzach postanowił usunąć klub SKS INEX Giżycko (WM)
z grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 11 głosów za.