Uchwała nr 77/12/2023

622

Uchwała nr 77/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie zawieszenia Klubu Hetman Płock (MA) w prawach członka PZSzach

Zarząd PZSzach postanawia:

1. Wyznaczyć 7-dniowy termin na uregulowanie zadłużenia Klubu wobec Związku (Faktura 115/09/2023/FWS z dn. 19.09.2023)

2. Na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu PZSzach zawiesić klub Hetman Płock (MA) w prawach członka Polskiego Związku Szachowego.

 W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 11 głosów za.

Uzasadnienie

Klub Hetman Płock, pomimo wezwania przesłanego listem poleconym, nie dokonał wymaganych regulaminowo opłat w znacznych rozmiarach za zakwaterowanie i wyżywienie drużyny w trakcie rozgrywek DMP Ekstraliga, które odbyły się we wrześniu 2023 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu PZSzach Klubowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w terminie 30 dni.