Uchwała nr 75/11/2023

103

Uchwała nr 75/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 listopada 2023 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZSzach

1. Zarząd PZSzach postanawia nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach Ryszardowi Królikowskiemu.

2. Zarząd PZSzach postanawia nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Adamowi Umiastowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.