Uchwała nr 74/11/2023

258

Uchwała nr 74/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 listopada 2023 r.
w sprawie zniesienia opłat za program Chessarbiter

Zarząd PZSzach postanowił znieść opłaty zawarte w  „Cenniku programów do sędziowania” ,  jednocześnie informując, że PZSzach nie gwarantuje wsparcia związanego z użytkowaniem tych aplikacji.

  W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.