Uchwała nr 73/11/2023

114

Uchwała nr 73/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie Szachistów „Cebularz” Lublin (LU)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Stowarzyszenie Szachistów „Cebularz” Lublin (LU)
w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.