Uchwała nr 70/11/2023

41

Uchwała nr 70/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia klub Stowarzyszenie Sportowa Pasja „Struś” Dziadowa Kłoda (DS).

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Stowarzyszenie Sportowa Pasja „Struś” Dziadowa Kłoda (DS)
w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.