Uchwała nr 69/11/2023

73

Uchwała nr 69/11/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław (DS)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław (DS)
w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.