Uchwała nr 16a/02/2023

16

Uchwała nr 16a/02/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach postanawia nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach Radosławowi Jedynakowi.

 

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący się.