Uchwała nr 68/10/2023

25

Uchwała nr 68/10/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia Fundacji KSz Hetman Łódź (LD).

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Fundację KSz Hetman Łódź  (LD) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.