Uchwała nr 67/10/2023

62

Uchwała nr 67/10/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Zarządu w dn.30.09.2023 r.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć protokół z obrad Zarządu w dn.30.09.2023 r.

  W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.