Uchwała nr 1/10/2023/KR

48

Uchwała nr 1/10/2023/KR
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wskazania firmy do zawarcia umowy na przeprowadzenie badania finansowego PZSzach za lata 2023 i 2024.

Komisja Rewizyjna PZSzach wskazuje firmę Audyt FS Sp. z o. o. ul. Zamojska 20A, lok 19, 93-486 Łódź (Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4006) do zawarcia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Związku za lata 2023 i 2024.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, 4 głosy za.