Projekt Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (ankieta on-line)

333

Nasz Związek bierze udział w projekcie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym.

Głównym celem badania jest oszacowanie skali negatywnych doświadczeń w polskim sporcie wyczynowym. Zgromadzona wiedza, która zostanie zaprezentowana w raporcie z badania, posłuży do zaproponowania działań, które przeciwdziałać będą negatywnym zjawiskom w sporcie, także z poziomu związków sportowych.

Zapraszamy pełnoletnie zawodniczki i zawodników uprawiających sport wyczynowy i zarejestrowane w naszym związku do wypełnienia ankiety online:

https://badania.pbs.pl/Sport.pg?id=56

Badanie jest anonimowe. Jego wyniki zapisują się na serwerze firmy PBS sp. z o.o. Wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych i zaprezentowane w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o badaniu uzyskają Państwo:

– pod adresem: https://pbs.pl/badanie-dla-BRPO

– pisząc na adres e-mail: badanie_brpo@survey.pbs.pl

– telefonicznie pod numerem: 505 762 555 (infolinia projektowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.00).