Uchwała nr 48/08/2023

122

Uchwała nr 48/08/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminach Mistrzostw Polski Juniorów BiS

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich oraz Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych poprzez nadanie nowej treści w punktach 4.1 obu tych regulaminów:

4.1. Prawo gry posiadają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej, spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów posiadających licencję oraz uregulowane opłaty na rzecz PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.