Uchwała nr 43/08/2023

75

Uchwała nr 43/08/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 1 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołań do kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami

Zarząd PZSzach postanawia powołać następujących zawodników do kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami:

1) Chojnowski Marcin
2) Dębowska Teresa
3) Dukaczewski Piotr
4) Egeman Emilia
5) Falkowski Dawid
6) Leszner Liliana
7) Mądrawski Krzysztof
8) Migala Andrzej
9) Molenda Marcin
10) Nowak Łukasz
11) Piekielny Paweł
12) Stachańczyk Jacek
13) Stolarczyk Anna
14) Suder Ryszard
15) Racis Michał
16) Tazbir Marcin
17) Wolański Michał

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 11 głosów za.