Uchwała nr 42/07/2023

128

Uchwała nr 42/07/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zarząd PZSzach postanawia pokryć stratę netto Polskiego Związku Szachowego za rokobrotowy 2022 z zysków jednostki z lat przyszłych.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.