Uchwała nr 40/06/2023

45

Uchwała nr 40/06/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu UKS Dragon Mokrzyska (MP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub UKS Dragon Mokrzyska (MP)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.