Uchwała nr 36/05/2023

64

Uchwała nr 36/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja ITS FENIKS Anny Chodorowskiej Inowrocław (KP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Fundacja ITS FENIKS Anny Chodorowskiej Inowrocław (KP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.