Uchwała nr 35/05/2023

62

Uchwała nr 35/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Stal Pleszew (WP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub KS Stal Pleszew (WP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.