Uchwała nr 34/05/2023

43

Uchwała nr 34/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 maja 2023 r.
w sprawie powołań do Komisji Kompozycji Szachowej

Zarząd PZSzach postanowił powołać Komisję Kompozycji Szachowej w składzie:

Bogusz Piliczewski – Przewodniczący

Piotr Murdzia, Stefan Parzuch, Jan Rusinek, Jarosław Brzozowicz – członkowie.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.