Uchwała nr 33/05/2023

70

Uchwała nr 33/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 maja 2023 r.
w sprawie nominacji do udziału w Igrzyskach Europejskich w szachach błyskawicznych

Zarząd PZSzach nominować do udziału w Igrzyskach Europejskich w szachach błyskawicznych IM Oliwię Kiołbasę i GM Jana-Krzysztofa Dudę.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.