Uchwała nr 32/05/2023

60

Uchwała nr 32/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu MGKS Kujawiak Kowal (KP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub MGKS Kujawiak Kowal (KP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.