59. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina – Polanica-Zdrój, 19-27 sierpnia 2023

4146

59. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
Polanica-Zdrój, 19-27 sierpnia 2023

ORGANIZATORZY

 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Polski Związek Szachowy

GRUPY TURNIEJOWE

 • ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ KOŁOWY (szczegóły w osobnym komunikacie)
 • OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2000.
 • OPEN B – turniej zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 2000.
 • OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
 • OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN E – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 1600 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN F – turniej dla dzieci do lat 12.
 • OPEN G – dla dzieci do lat 12, do rankingu PZSzach 1250.

Uwaga! Do udziału w turniejach OPEN A i OPEN B organizator nie będzie dopuszczać zawodników z niższym rankingiem, niż próg podany w kryteriach (decyduje lista rankingowa na sierpień 2023).
Wyjątkiem może być uzupełnienia listy startowej do parzystości.

SALE GRY

Główną salą gry Festiwalu będzie Teatr Zdrojowy – Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2. Pozostałe sale gry oraz podział pomiędzy poszczególne grupy turniejowe podane będą w kolejnych komunikatach.

STRONA FESTIWALU:      www.rubinstein.dzszach.pl

KONTAKTY, ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 12.08.2023 e-mail: polanica@dzszach.pl
lub online – formularz w serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl

PRZEPISY TURNIEJOWE

Turnieje OPEN zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:

 • OPEN A, B, C: 90min / 40pos. + 30min + 30s/pos.
 • OPEN D, E, F, G: 90min + 30s/pos.

Wyniki turnieju w grupach A, B, C, D, E, F zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.

Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut.

Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Należy to zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.

O miejscu zajętym w turniejach OPEN decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Buchholz CUT-1, Buchholz, Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

NAGRODY

 • OPEN A (ELO >= 2000):                      I miejsce – 6000 PLN
 • OPEN B (ELO 1600-2000):                  I miejsce – 3000 PLN
 • OPEN C (seniorzy):                             I miejsce – 1500 PLN
 • OPEN D (ELO <= 2000):                      I miejsce – 2000 PLN
 • OPEN E (ELO <= 1600):                       I miejsce – 1500 PLN
 • OPEN F (do lat 12):                             nagrody rzeczowe, upominki dla wszystkich startujących
 • OPEN G (do 1250, do 12 lat):             nagrody rzeczowe, upominki dla wszystkich startujących

W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Pozostałe nagrody podane zostaną przed III rundą Festiwalu.

Nagrody podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody do 2000 PLN są nieopodatkowane, od pozostałych nagród obowiązuje podatek w wysokości 10%.

WPISOWE

 • OPEN A – 200 PLN
 • OPEN B – 180 PLN
 • OPEN C – 160 PLN, zawodnicy urodzeni w roku 1942 i wcześniej – zwolnieni z wpisowego
 • OPEN D – 180 PLN
 • OPEN E – 160 PLN
 • OPEN F – 140 PLN
 • OPEN G -100 PLN

Wpisowe zawiera opłaty rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM są zwolnieni z wpisowego.  Zawodników z tytułem GM zapraszamy do kontaktu z organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków udziału.

Zawodnicy, którzy występują w 2 grupach turniejowych otrzymują 10% rabatu na wpisowe.
Dla zorganizowanych grup liczących min. 10 zawodników przewidujemy rabat – prosimy o kontakt.

Wpisowe należy wpłacać na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 (Bank BNP Paribas).

Termin wpłaty wpisowego –  12.08.2023.
Po tym terminie zawodnicy z nieopłaconym wpisowym zostaną usunięci z list startowych.

Zawodnicy, którzy terminowo opłacili wpisowe oraz fakt ten został odznaczony na liście startowej nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze festiwalu – mogą przybyć bezpośrednio na I rundę swojej grupy.

BIURO FESTIWALU

Biuro Festiwalu będzie czynne w Teatrze Zdrojowym (Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2)

 • 08.2023 w godz. 16:00 – 20:00;
 • 08.2023 w godz. 9:00 – 13:00;
 • 20-27.08.2023 w godz. 12:00 – 16:00.

HARMONOGRAM

Grupy poranne:

 • OPEN D (ELO <= 2000)
 • OPEN E (ELO <= 1700)
 • OPEN F (do lat 12)
 • OPEN G (do lat 12, do 1250)
Grupy popołudniowe:

 • OPEN A (ELO >= 2000),
 • OPEN B (ELO 1600-2000)
 • OPEN C (seniorzy)
 

 • 18.08.2023, godz. 20:00 – zamknięcie list startowych
 • 19.08.2023, godz. 9:30 – runda I
 • 20.08.2023, godz. 9:30 – runda II
 • 21.08.2023, godz. 9:30 – runda III
 • 22.08.2023, godz. 9:30 – runda IV
 • 23.08.2023, godz. 9:30 – runda V
 • 24.08.2023, godz. 9:30 – runda VI
 • 25.08.2023, godz. 9:30 – runda VII
 • 26.08.2023, godz. 9:30 – runda VIII
 • 27.08.2023, godz. 9:00 – runda IX
 • 27.08.2023, godz. 13:30 – zakończenie
 

 • 19.08.2023, godz. 12:00 – zamknięcie list startowych
 • 19.08.2023, godz. 15:00 – runda I
 • 20.08.2023, godz. 15:00 – runda II
 • 21.08.2023, godz. 15:00 – runda III
 • 22.08.2023, godz. 15:00 – runda IV
 • 23.08.2023, godz. 15:00 – runda V
 • 24.08.2023, godz. 15:00 – runda VI
 • 25.08.2023, godz. 15:00 – runda VII
 • 26.08.2023, godz. 15:00 – runda VIII
 • 27.08.2023, godz. 14:00 – runda IX
 • 27.08.2023, godz. 19:30 – zakończenie

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie

Podczas Festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące – turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.