Uchwała nr 31/05/2023

106

Uchwała nr 31/05/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie zmiany regulaminu DMP Juniorów I Liga

Zarząd postanowił nadać nową treść punktu 5.3 regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów I Liga w brzmieniu:

5.3 W przypadku rezygnacji drużyny lub drużyn uprawnionych organizator ma prawo uzupełnienia listy startowej do najbliższej parzystej liczby drużyn spośród klubów których drużyny zajęły w poprzednim cyklu rozgrywek kolejne miejsca w DMPJ II Liga oraz miejsca 9-10 w DMPJ I Liga 2022, względnie miejsca 19-24 w DMPJ I Liga 2023 i dalszych latach.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów za.