Uchwała nr 29/04/2023

120

Uchwała nr 29/04/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach na rok 2023

Zarząd PZSzach postanawia:

1. zwołać Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 28 maja 2023 r. (niedziela):

  • na godzinę 10.45 w pierwszym terminie
  • na godzinę 11.00 w drugim terminie.

2. przeprowadzić Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

3. przyjąć następujące dokumenty:

4. załączyć do niniejszego ogłoszenia następujące dokumenty z chwilą ich przyjęcia:

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.