Uchwała nr 28/04/2023

52

Uchwała nr 28/04/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu „Odkrywamy Talenty” (SL)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub „Odkrywamy Talenty” (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.