Uchwała nr 22/03/2023

82

Uchwała nr 22/03/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach Kamilowi Zapałowskiemu

Zarząd PZSzach postanawia nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach Kamilowi Zapałowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 9 głosów za, 2 wstrzymujące.