Seminarium FA – Warszawa 22-23.04.2023

1031

 

FIDE Arbiters’ Seminar – Seminarium FA
Warszawa, 22-23.04.2023

Organizatorzy
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego

Miejsce szkolenia
Polski Związek Szachowy
ul. Marszałkowska 84/92
00-514 Warszawa

Ramowy harmonogram
22.04.2023, 9:00-14:00 Przepisy Gry FIDE (5h)
22.04.2023, 15:00-18:00 Systemy rozgrywek, punkacje pomocnicze (3h)
22.04.2023, 18:00-20:00 Anti-cheating, zegary szachowe (2h)
23.04.2023, 9:00-13:00  Ranking FIDE, tytuły międzynarodowe, tytuły sędziowskie (4h)
23.04.2023, 14:00-18:00 Egzamin (max 4h)

Wykładowcy
IA Anastasia Sorokina – FIDE Lecturer
IA Aleksander Sokólski

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmuje Aleksander Sokólski (a.sokolski@pzszach.pl)
Termin zgłoszeń 12.04.2023

Warunki finansowe
Koszt udziału w seminarium i egzaminie wynosi 100 EUR
Możliwość wpłat w EUR lub w PLN wg aktualnego kursu z Centralnego Rejestru PZSZach.
Wpłaty należy wnosić na konto
Polskiego Związku Szachowego do dn. 12.04.2023
Konto do wpłat w PLN: PL53 2490 0005 0000 4530 6612 0827  (Alior Bank)
Konto do wpłat w EUR: PL93 2490 0005 0000 4600 6216 6149 (Alior Bank.,  SWIFT: ALBPPLPW)

Uwagi końcowe
Oficjalnym językiem seminarium będzie język angielski, część materiałów będzie dostępna w języku polskim.
Udział w seminarium i zaliczenie egzaminu jest niezbędne do uzyskania tytułu FA.