Uchwała nr 16/02/2023

212

Uchwała nr 16/02/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZSzach

1. Zarząd PZSzach postanawia nadać Złote Odznaki Honorowe PZSzach następującym osobom: 

   • Rafael Pierzak
   • Marek Sądowski
   • Wojciech Krzyżanowski
   • Waldemar Kozłowski
   • Mariusz Wojnar

2. Zarząd PZSzach postanawia nadać Srebrne Odznaki Honorowe PZSzach następującym osobom:

   • Piotr Mirkowski
   • Paweł Sękowski
   • Ryszard Kowalczyk
   • Mariusz Kułakiewicz

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.