Uchwała nr 15/02/2023

277

Uchwała nr 15/02/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja RIVUS (DS)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Fundacja Rivus (DS) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.