DMP Szkół „Edukacja przez Szachy w Szkole” kl. I-III Kudowa-Zdrój, 31.03-4.04.2023

1668

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych
„Edukacja Przez Szachy w Szkole” klas I-III

Hotel St. George Kudowa-Zdrój, 31.03.2023 – 4.04.2023

  1. Organizator

Dolnośląski Związek Szachowy

  1. Termin i miejsce

31.03.2023 – 4.04.2023, Hotel St. George Family & Senior Spa Kudowa-Zdrój,

ul.Tadeusza Kościuszki 180, 57-350 Kudowa-Zdrój

  1. System rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Drużyna składa się z 4 zawodników (uczniowie tej samej szkoły na dzień 1.09.2022 urodzeni w roku 2013 i młodsi), w tym na 4 szachownicy musi grać dziewczynka. Na szachownicach 1-3 mogą występować również dziewczynki z zachowaniem tzw. „układu drabinkowego”. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych z zachowaniem tzw. „układu drabinkowego”, tzn. kolejność zawodników (także rezerwowych) zgłoszona podczas odprawy technicznej nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.

Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

Tempo gry – 30 minut na partię plus 30 sekund za posunięcie dla zawodnika. W turnieju obowiązują przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach. Szczegóły zostaną przedstawione na odprawie technicznej.

Harmonogram Mistrzostw:

Piątek, 31.03.2023 od 16:00 Przyjazd uczestników
20:00 Odprawa techniczna
Sobota, 1.04.2023 9:00 Runda I
11:00 Runda II
15:00 Runda III
Niedziela, 2.04.2023 9:00 Runda IV
11:00 Runda V
15:00 Runda VI
Poniedziałek, 3.04.2023 9:00 Runda VII
11:00 Runda VIII
15:00 Runda IX
Wtorek, 4.04.2023 9:00 Runda X
11:00 Runda XI
13:00 Zakończenie
  1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt pobytu na zawodach z pełnym wyżywieniem w Hotel St. George (śniadanie i kolacja w stół szwedzki, obiad serwowany):

– w pokojach 2, 3, 4-osobowych: 155 zł osobodzień x 4 dni = 620 zł,

– w pokoju 1-osobowym: 220 zł osobodzień x 4 dni = 880 zł (obiekt dysponuje ograniczoną ilością jedynek decyduje kolejność rezerwacji).

Wszelkich informacji udziela Dyrektor zawodów Piotr Klukiewicz,
e-mail: biuro@dzszach.pl

Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie do dnia 17.03.2023 r.

Wpłaty należności na konto DZSzach nr 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 lub gotówką w biurze zawodów. Tytuł przelewu: DMPSP 2023 nazwa szkoły lub imię i nazwisko zawodnika i osób towarzyszących.

Dla grup zorganizowanych od 20 dzieci, opiekun gratis.
Dzieci do 4 lat – 80 zł os./dzień, do 2 roku gratis.

 

  1. Zgłoszenia

Zgłoszenia do 17.03.2023r. z danymi (nazwa szkoły, nazwiska i imiona zawodników, daty ur., kategorie szachowe, dane opiekuna) na email biuro@dzszach.pl
Wpisowe w wysokości 160 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 17.03.2023r.
na konto DZSzach nr 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527

  1. Nagrody

Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.

Każda szkoła otrzyma dyplom, puchar/statuetkę.

Dodatkowe puchary za miejsca I-III oraz medale dla drużyn (6 szt.).

Puchary i dyplomy za miejsca I-III na szachownicach.

Nagrody rzeczowe dla każdej szkoły.

  1. Postanowienia końcowe

Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.

Niepełnoletni uczestnik musi przebywać pod opieka uprawnionej osoby dorosłej. Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada strona delegująca (opiekun, klub, szkoła).

Sędzia główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników. Obecność przedstawiciela jest obowiązkowa.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody danych osobowych zgłaszanego dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestnika dla prowadzenia przez organizatorów zawodów działań promocyjnych i reklamowych sportu szachowego w Polsce.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.