Uchwała nr 14/02/2023

67

Uchwała nr 14/02/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie podwyższenia stawek za osobodzień na MP do lat 6,7 i MP do lat 8 w roku 2023

Zarząd PZSzach postanowił wyrazić zgodę na podniesienie stawek za pobyt uczestnika MP do lat 6,7 oraz MP do lat 8 w roku 2023 do kwoty 153 zł / osobodzień. 

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.