Uchwała nr 9/01/2023

109

Uchwała nr 9/01/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia trenera Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących

Zarząd PZSzach postanowił zatwierdzić kol. Janusza Żyłę jako trenera Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 11 głosów za.