Uchwała nr 11/01/2023

70

Uchwała nr 11/01/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (WM)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (WM) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.