Uchwała nr 3/01/2023

168

Uchwała nr 3/01/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie powołań do Kadry Narodowej mężczyzn do lat 23

Zarząd PZSzach postanowił powołać następujących zawodników

do Kadry Narodowej mężczyzn do lat 23:

  1. Radosław Psyk (MP20)
  2. Michał Koziorowicz (MP20)
  3. Michał Fiedorek (MP20)
  4. Igor Janik
  5. Szymon Gumularz
  6. Paweł Teclaf
  7. Jonasz Baum 
  8. Maciej Czopor

 W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.