Uchwała nr 2/01/2023

117

Uchwała nr 2/01/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS „Kingsofchess” Kraków (MP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub KS „Kingsofchess” Kraków (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.