Uchwała nr 01/01/2023

138

Uchwała nr 01/01/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia stawek za osobodzień na MP do lat 10 w roku 2023

Zarząd PZSzach postanowił wyrazić zgodę na podniesienie stawek za pobyt uczestnika MP do lat 10 w roku 2023:

* w pokoju 1-osobowym do kwoty 190 zł/osobodzień,

* w pokoju 2-osobowym do kwoty 145 zł/osobodzień. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.