Uchwała nr 119/12/2022

77

Uchwała nr 119/12/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS PAN HILARY Wyszków (MA)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub KS PAN HILARY z Wyszkowa (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło  … członków Zarządu, oddano … głosów za.