Uchwała nr 117/12/2022

181

Uchwała nr 117/12/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZSzach

1. Zarząd PZSzach postanawia nadać Złote Odznaki Honorowe PZSzach: 

– Andrzejowi Stanisławowi Gburkowi
– Piotrowi Szybowiczowi

2. Zarząd PZSzach postanawia nadać Srebrne Odznaki Honorowe PZSzach:

Łukaszowi Magdziakowi
– Zbigniewowi Paklezie
– Mikołajowi Włochowi