Uchwała nr 116/11/2022

57

Uchwała nr 116/11/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu LKS START Wola Mielecka (PK)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub LKS START Wola Mielecka (PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło  … członków Zarządu, oddano … głosów za.