Uchwała nr 115/11/2022

81

Uchwała nr 115/11/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 listopada 2022
w sprawie zmiany w Regulaminie Półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski

Zarząd PZSzach postanawia zmienić Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski poprzez nadanie nowego brzmienia Rozdziału IV

IV. System rozgrywek
4.1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 7-9 dni, w dwóch oddzielnych grupach dla kobiet i mężczyzn.
4.2. Tempo gry: 90 min./40 pos. + 30 min. + 30 sek. na ruch począwszy od pierwszego posunięcia.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu,
oddano głosów 7 za … przeciw … wstrzymujących