Uchwała nr 114/11/2022

126

Uchwała nr 114/11/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2022
w sprawie zmiany w Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20

Zarząd PZSzach postanawia nadać nowe brzmienie par. 4 Regulaminu Mistrzostw Polski do lat 20:

4. Uczestnictwo

Warunkami dopuszczenia do startu jest spełnienie kryterium wieku oraz posiadanie przez zawodnika:
a) numeru PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
b) licencji zawodniczej PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
c) przynależności do klubu będącego członkiem PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
d) dokumentu tożsamości potwierdzającego datę i miejsce urodzenia,
e) kopii dowodu wpłaty wpisowego i innych opłat zgodnie z komunikatem organizacyjnym,
f) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem niepełnoletnim przez całe zawody, dostarczonego organizatorom podczas odprawy technicznej;

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano głosów 6 za … przeciw … wstrzymujących