Uchwała nr 113/11/2022

70

Uchwała nr 113/11/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 listopada 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Jerzemu Dalidze

Zarząd PZSzach postanawia o nadaniu Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Jerzemu Dalidze.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.