Uchwała nr 111/10/2022

72

Uchwała nr 111/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie przywrócenia członkostwa Jarocińskiego Klubu Szachowo-Warcabowego (WP)

Zarząd PZSzach postanawia przywrócić Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy (WP) poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.