Uchwała nr 110/10/2022

65

Uchwała nr 110/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie przywrócenia członkostwa klubu LKS Olza Pogwizdów (SL)

Zarząd PZSzach postanawia przywrócić klub LKS Olza Pogwizdów (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.