Uchwała nr 108/10/2022

119

Uchwała nr 108/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obserwatora na Walne Zgromadzenie Mazowieckiego Związku Szachowego

Zarząd PZSzach postanowił wyznaczyć kol. Pawła Zaskalskiego jako obserwatora na walne zgromadzenie Mazowieckiego Związku Szachowego.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.