Uchwała nr 107/10/2022

113

Uchwała nr 107/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie powołań do Komisji Promocji

Zarząd PZSzach postanowił powołać do komisji promocji następujące osoby:

  1. Paulina Pastwa – przewodnicząca
  2. Agnieszka Sobiechowska, Beata Kowalewska – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.